fotokopiranje, plotovalje, stmpanje velikih formata, skripte

kontakt

Fotokopiranje

Kolor i crno-belo fotokopiranje A4 i A3 formata vršimo na "Ricoh" i "Develop" digitalnim mašinama poslednje generacije, u rezoluciji od 1200 dpi. Ovakva vrsta kopiranja pruža vrhunski kvalitet otiska čak i uverljivijeg od originala.

Plotovanje

Štampu velikih formata - plotovanje (linijskih crteža i postera u boji) radimo na HP ploterima poslednje generacije, koji pružaju vrhunski kvalitet visoke rezulucije (2400dpi).

Koričenje

U ponudi imamo tri vrste koričenja:
- Metalna (žičana) spirala
- Plastična spirala
- Meki povez

Digitalna štampa

Ponekad poželite sve odmah! Copy Studio Vam to sada i omogućava. Uz digitalne crno bele i kolor mašine poslednje generacije vršimo laser štampu sa svih medija, i to u trenutku dolaska kod nas, bez zadržavanja i ponovnog vraćanja.

facebook